Zoekt en gij zult vinden?

Mijmering over de zin van op zoek zijn.

"Zoekt en gij zult vinden", zegt men,

maar zoeken kent geen einde

en leidt in grote cirkels

terug naar het beginpunt.

Steeds weer,

steeds weer,

terug naar

die kleine gevangenis

van rondmalende gedachten.

En ook die gedachten

gaan eeuwig rond, rond, rond.

Er is niets nieuws onder de zon,

alleen maar recycling

van gedachten,

van materie,

van energie.

Geen beginpunt,

geen eindpunt,

alleen maar

Dit,

Hier,

Nu.

Zo klein en begrensd,

en tegelijkertijd

zo onbegrensd en eindeloos...

Het is Alles

en het is Niets

en het wordt gezien

en beleefd...

Reactie schrijven

Commentaren: 0